VAD ANVÄNDER NI?

Kravet på systematiskt kvalitetsarbete har bidragit till mycket tankeverksamhet inom förskolan. Nu börjar många organisationer komma in i processerna kring detta och jag vet att det har utarbetats mängder av olika dokument för planering, dokumentation, reflektion, uppföljning och utvärdering. I det förskoleområde där jag arbetar tar vi kontinuerligt del av andras dokument kring detta för att utveckla våra egna. På så vis samlar man ihop en användbar ”verktygslåda” av utvecklingsdokument som kan förändras över tid. På Lektionsbanken vill vi göra det möjligt för er att ta del av andra organisationers dokument för att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete. Det kommer samlas under rubriken ”Uppföljning, utvärdering och utveckling”, d v s samma rubrik som i förskolans läroplan.

Maila in ert material till mig via info@martinalundstrom.se.

/Martina L

Share

Lämna ett svar