TILLSAMMANS GÖR VI FÖRSKOLA

På tisdagar arbetar jag åt Lektionsbanken. Det närmar sig öppningsdags och fr o m 1/4 räknar vi med att alla som skaffat sig inloggning på www.lektionsbanken.se ska få tillgång till allt material som redan nu finns där. Lektionsbanken fylls kontinuerligt på med material som pedagoger delar med sig av. Det jag upplever när jag går igenom det material som skickas in är en härlig känsla. Man fylls av energi och tilltro till att svensk förskola verkligen är på G. Via det inskickade materialet möter jag ambitiösa pedagoger som verkligen förstått hur man ska förena ett statligt uppdrag med att vara här och nu på förskolan, lyssnande och lyhörda för vad som intresserar barnen på just sin förskola.

Lektionsbanken för förskolan har en struktur som följer förskolans läroplan. Materialet som publiceras sorteras in under rubrikerna ”Normer och värden”, ”Utveckling och lärande”, ”Språk och kommunikation”, ”Matematik”, ”Naturvetenskap och teknik” och ”Barns inflytande”. Eftersom förskolans pedagogik bygger på att målområdena samverkar med varandra så är också Lektionsbanken för förskolan uppbyggd på det sättet. Till exempel går materialet ”QR-jakten” som skickats in av Kia Kilpinen vid Körsbärets förskola i Norrtälje, både att koppla till läroplansmålen som handlar om teknik men också till att erbjudas möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera i grupp. Därför sorteras det in under flera kategorier. Sorteringen är till för  att våra användare lättare ska kunna hitta material inom det läroplansområde som man söker. Sedan vet vi alla att när vi väl arbetar med våra barngrupper, ja då kan allting hända och nästan alltid öppnar det upp för arbete mot ytterligare läroplansmål om vi är lyhörda för det.

Via sociala medier har det framkommit önskemål om att vi även ska samla material som rör det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan på Lektionsbanken. Därför har vi skapat en flik som heter ”Uppföljning, utvärdering och utveckling”. Där kommer vi att samla t ex reflektions- och planeringsunderlag samt länkar till annat användbart material. Här behöver vi er hjälp. Dela med er av verktyg för det systematiska kvalitetsarbete som ni själva testat och kan rekommendera till andra. Det finns en stor glädje i att få dela med sig och inspirera andra.

För att få med hela förskolans läroplan i Lektionsbanken finns det även flikar för övriga kapitel. Under ”Förskola och hem” har ni möjlighet att  dela med er av hur ni lagt upp era föräldramöten med koppling till läroplanen. Under fliken ”Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmen” ni kan berätta om hur ni lagt upp samverkansarbetet och vilka läroplansmål som varit vägledande. Vi är övertygade om att Lektionsbanken med er hjälp kommer att bli en viktigt bidrag till att göra svensk förskola ännu bättre.

Har du material som du vill dela med dig av? Kontakta mig via info@martinalundstrom.se.

/Martina L

Share

Lämna ett svar