OM MIG

För ca 30 år sedan gjorde jag ett val som skulle förändra mitt liv för alltid. Det förstod jag inte då. Då var jag bara ute efter att skaffa mig ett jobb där jag kunde ha kul. Idag förstår jag att jag gav mig in i någonting avsevärt mer betydelsefullt och omvälvande än att bara ”ha kul på jobbet”. Att välja förskolan är att välja både nuet och framtiden; att göra varje dag betydelsefull men också att på sikt försöka göra världen till en bättre plats att leva på för alla.

De senaste 15 åren har jag arbetat mot ett brett spektra av människor. Jag är involverad i det vardagliga arbetet ute på förskolorna, tillsammans med barn och pedagoger, jag handleder och utbildar pedagoger och rektorer och jag har utbildat förskollärarstudenter. Det kunskapsfält jag är verksam inom innefattar självklart just det pedagogiska arbetet på förskolan, men framför allt innefattar det möten mellan människor. Det behöver inte enbart handla om de möten som sker på förskolan. Hur man möter människor och hur människor blir delar av varandras liv är ett kunskapsfält som täcker in fler och större arenor än så.

Större delen av mitt arbete handlar om att stötta pedagoger och rektorer i att formulera sin lokala pedagogik, med sikte mot en önskvärd framtid samt tolka styrdokument och omsätta dem i praktiken. Men det innebär också det omvända, att teoretisera det praktiska arbetet på förskolan för att förankra arbetet med barnen i en teoretisk grund.

Förskolan är en av samhällets viktigaste arenor. Att bilda och fostra individer som har en tilltro till sin egen förmåga och sitt eget värde i det sammanhang man ingår utgör grunden för ett demokratiskt samhälle. Därför brinner jag för att utveckla en pedagogik som talar med barnens röst och leds av professionella pedagoger som använder sitt pedagogiska ledarskap till att främja barnens perspektiv och arbeta för en hållbar framtid.

Nu kan du anlita mig som samarbetspartner; som fortbildare, handledare, processledare och/eller rådgivare i ditt sammanhang.

Share

Lämna ett svar