MITT CV

1993-1996 Barn- och ungdomspedagogisk utbildning med inriktning mot förskollärare (Lärarhögskolan i Stockholm/Solna), Natur & Miljö-specialisering (Uppsats/examensarbete: Som vi gör, gör barnen – Förskollärarens roll som miljöfostrare samt Barnens framtid ligger i våra händer – Om miljöfostran på förskolan)

1996-2010 Arbetat som förskollärare varvat med föräldraledighet (Göteborgs stad och Piteå kommun)

2008-2009 Pedagogistautbildning (Reggio Emilia-institutet)

2009-2014 Pedagogista (Piteå kommun) med 10 förskoleavdelningar där jag tillsammans med förskolechef och pedagoger bedriver verksamhetsutveckling.

2011-2013 Universitetsadjunkt vid förskollärarutbildningen (Luleå tekniska universitet)

2011- 2013 Har i uppdrag av Skolverket och RUC Luleå att implementera läroplanen för förskolan samt utbilda i systematiskt kvalitetsarbete via Förskolelyftet 2

2014  Inspiratör när det gäller att utveckla arbetet med naturvetenskap o teknik i Piteå kommuns förskolor  (Piteå kommun och Energimyndigheten)

2014-2015 Ansvarig för att utveckla webbsidan Lektionsbankens innehåll med inriktning mot förskolan.

2014-2017 Utbildningskonsult Lärarfortbildning AB.

2015 IKT-inspiratör och verksamhetsutvecklare inom Infjärdens förskoleområde.

2015- Pedagogista/pedagogisk handledare SDF Västra Göteborg

2016- Pedagogisk rådgivare och handledare inom förskolor nationellt

2019 Grundar Pedagogerian (www.pedagogerian.se)

2024-2025 Processledare Språk- och kunskapsutveckling i förskolan genom hundraspråklighet, Härnösands kommun/Skolverket

2024 (hösten)-2026 (våren) Processledare Distribuerat ledarskap i förskolan, Säffle kommun/Skolverket

Share

Lämna ett svar