PÅ GÅNG

Nu går det att boka mig för våren 2025. Detta gör man genom att skicka ett mail till: info@martinalundstrom.se   

Under 2024 kommer jag huvudsakligen att arbeta på uppdrag av:

HÄRNÖSANDS KOMMUN (Skolverket)

Processledare för en 2-årig utbildningsinsats vars syfte är att sprida Reggio Emilias 100-språklighet bland personalen samt knyta ihop arbetssättet med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. .


SÄFFLE KOMMUN (Skolverket, start augusti 2024)

Processledare för en 2-årig utbildningsinsats vars syfte är att utveckla det distribuerade ledarskapet i förskolorna.


ÄNGSMARKENS  FÖRSKOLA (Örnsköldsvik)

Digital handledning av arbetslag och ledning samt föreläsningar/workshops.

FÖRELÄSNINGAR, KURSER. WORKSHOPS och UPPDRAGSUTBILDNINGAR

16/5 ”Att se det stora i det lilla och det lilla i det stora – en föreläsning om att se världen konstrueras i förskolan och förskolan konstrueras i världen” (Guldgruvans förskolekonferens, Töreboda)

2/10 ”Att leda förskola med barnens bästa som utgångspunkt” (Skolledarnätverket, RUC, Örebro Universitet)

Share

Lämna ett svar