KURS FÖR PEDAGOGISTOR OCH FÖRSKOLEUTVECKLARE

Nu har du som arbetar som pedagogista eller har någon annan form av utvecklartjänst baserad på liknande teoretiska ställningstaganden inom förskolan möjlighet att delta i en kurs där vi tillsammans fördjupar oss i frågor kopplade till uppdraget och yrkesrollen som pedagogista. Vi möts under fem förmiddagar som kommer att bestå av korta föreläsningar inom varje område, egen reflektion samt diskussion och reflektion tillsammans med gruppen. Mellan träffarna kommer deltagarna ha uppgifter att arbeta med, kopplade till kursen och det egna sammanhanget. Antalet platser kommer vara begränsat för att alla deltagare ska få möjlighet och utrymme att bidra samt få hjälp att tänka utifrån sina förutsättningar.

 

INNEHÅLL

– YRKESROLLEN
Uppdrag och förväntningar
I relation till andra
Möjligheter och hinder

– STÄLLNINGSTAGANDEN
Synsätt på människor,
förskolan och kunskap
Kompromiss och integritet

– PEDAGOGISK
DOKUMENTATION OCH
SYSTEMATISKT
KVALITETSARBETE
Att leda utveckling och följa
barnen.
Att utveckla
dokumentationsverktyg.

– PROJEKTERANDE OCH
FÖRDJUPNING
Hur stödjer man som
pedagogista barns och
pedagogers fördjupade
lärande och
kunskapsskapande?

 

ÖVRIG INFO

Datum: 20/10, 1/12, 19/1, 2/3, 4/5
Tid: Kl 8-12
Plats: Hotell Flora, Grönsaksstorget 2 Göteborg
Kursledare: Martina Lundström
Pris: 5500:- exkl moms (Kaffe/te + smörgås vid varje kurstillfälle ingår.)
Anteckningsmaterial samt ev litteratur ingår inte.

Anmälan senast 15 september. Anmälan är bindande. Avgiften återbetalas inte vid avbokning senare än 4 veckor innan kursdagen. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Då återbetalas avgiften.
Anmälan sker via: info@martinalundstrom.se Ange Namn, befattning, fakturaadress samt en kortfattat beskrivning av ditt uppdrag och ditt sammanhang. Skriv gärna några rader om varför du sökt kursen samt vad du förväntar dig att få ut av den.

Share

Lämna ett svar