PROCESSAMARBETE – VARBERG

Mitt processamarbete med Pia Ringborg Nilssons och Lisa Yngvessons förskolor i Varbergs kommun har den här veckan gått in på andra året. Ansvarstagande ledarskap och långsiktighet är nödvändigt för hållbar verksamhetsutveckling. Hela första året behövs för kartläggning och relationsbygge. Under första året har jag handlett pedagogerna + haft två föreläsningar om barns inflytande och lärande genom projekterande arbetssätt. Pia och Lisa har dessutom kontinuerligt tagit sig tid att lyssna in mina reflektioner och analyser. I mina samarbeten är chefens ansvarstagande a och o. Processer måste fortgå mellan mina möten med pedagogerna.

Dag ett och två den här gången inleddes med handledning av arbetslagen. Dag tre innehöll workshop med cheferna och pedagogistorna utifrån frågeställningar som: Hur kan vi bli ännu bättre på att stödja arbetslagen i projektfördjupning? Vilka frågor behöver vi ställa till dokumentationen för att stödja fördjupande processer i såväl både barns som pedagogers lärande? Vi använde både exempel ur litteratur och dokumentation från verksamheten som underlag för analys och för att ringa in framgångsfaktorer och utvecklingsbehov.  Nästa besök för mig i Varberg blir i november. Däremellan är jag tillgänglig för digital handledning. Det kommer bli ytterligare ett lärorikt år.

Hör av dig till mig på: info@martinalundstrom.se om ni vill inleda ett liknande samarbete.

Share

Lämna ett svar