När lågan tänds bryter ljuset fram

Aldrig har jag hört så många kommentera ljuset som den senaste veckan. Det är inte bara trösterikt utan rentav kraftfullt. När läget i världen framställs som mörkast är det ändå ljuset vi talat om. Det får mig att tänka på den mening som sägs vara ett citat av Mahatma Ghandhi: ”Be the change you wish to see in the world.” Oavsett det är han eller om det skulle ha varit någon vän till mig som sagt det så bär jag det ständigt med mig och reflekterar över det i mitt liv och min gärning. Det är så lätt att säga att någon annan ska… Det har inte minst visat sig i och med de senaste årens fokus på förändringsbehov inom förskolan. Någon annan måste göra annorlunda, bättre, mer, rätt om någon förändring ska ske.

Enligt Ulla-Karin Nyberg, överläkare i psykiatri, är det många av hennes klienter som har svårt att svara på frågor om sina egna resurser. De har aldrig tänkt på det sättet om sig själva. Jag vill att de människor jag möter ska se sig som resurser i sitt sammanhang. Då skulle varje förskola bli en rikedom i sig själv. Men vem vi blir och hur vi ser på oss själva hänger ihop med hur vi möter varann. Vi avspeglar oss i hur vi blir betraktade.

De ekonomiska resurserna i förskolan är små men de mänskliga resurserna är oändliga. Det märker jag inte minst när jag möter arbetslag. De svårigheter de inledningsvis lyfter när vi möts visar de sig själva ofta har svar på efter att vi samtalat en stund. När de fått tid och möjlighet att höra varandra uttala vad de ser som hinder för att utveckla sin verksamhet visar det sig en stund senare att de i de flesta fall har egna förslag på vad de ska förändra. När jag synliggör detta för dem ser de inte bara att de själva kan komma fram till lösningar, det tänds också en låga.

Kanske kan dessa förslag för februari bidra till att tända någons låga:

  • Var den som definierar dig själv. Fundera på hur du själv vill att andra ska minnas ett möte med dig och gör det du kan för att du ska bli så. Vilket avtryck vill du lämna? Hur vill du få henne/honom att känna sig?
  • Möt varandra som resurser, som tillsammans är ”good enough” för att utveckla er förskola. Ta en paus i scrollandet och sökandet efter andras ord och råd, utanför det egna sammanhanget, och vänd dig istället till din kollega eller medarbetare för att tänka tillsammans med henne eller honom om det du söker råd om. Ta er tid att ta tillvara er gemensamma erfarenhet och kompetens.
  • Öva på att svara din kollega eller medarbetare som frågar om råd med en fråga som får henne/honom att tänka själv.
  • Avsluta tre dagar i veckan med att skriva ner något av ovanstående som skett under dagen. Skriv också ner dina egna tankar kring det skedda. Pröva detta i en månad och avsluta den månaden med att berätta för en kollega eller medarbetare hur hon/han bidragit till hur du utvecklat ditt arbete.

Allt gott,

/Martina L

Månadens boktips: Konsten att mötas – från mingelångest till allvarliga samtal av Kattis Ahlström, Stefan Einhorn & Ulla-Karin Nyberg

Share

Lämna ett svar