ONLINE-SAMARBETE?

När jag åker runt i landet och träffar förskolechefer och pedagoger i olika sammanhang får jag ofta höra att man önskar att man hade en pedagogista eller någon form av stödfunktion i sin organisation. Ofta är det ekonomin som sätter gränser. Under det senaste 1,5 året har jag därför klurat på att försöka hitta hållbara lösningar. Jag jobbar själv en hel del digitalt och har lite informellt testat att vara distansstöd för både chefer, pedagoger och pedagogistor. Under 2017 är min plan att arbeta fram mer formaliserade online-koncept ,där ni kan anlita mig som bollplank/samarbetspartner/handledare för verksamhetsutveckling, framför allt utifrån de tankegångar jag skriver om i min bok ”Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet” (Lärarförlaget, 2016). Det skulle kunna vara den perfekta lösningen, framför allt för er med relativt små organisationer där inrättandet av en ny tjänst är totalt omöjligt.

Kontakta mig via mail info@martinalundstrom.se så kommer jag kostnadsfritt arbeta fram ett förslag på ett hållbart upplägg för ett eventuellt samarbete oss emellan.

Share

Lämna ett svar