Att brinna utan att brinna ut

Maj månad är en underbar men hektisk tid i förskolan. Själv har jag haft möjlighet att avsluta en del längre samarbeten och även inlett samt börjat förbereda en del nya. Jag fortsätter jobba ”brett” genom att möta såväl pedagoger som ledningsgrupper och rektorer i processer.

I mitten av maj fick jag möjlighet att medverka genom att föreläsa vid förskolekonferensen hos Guldgruvan i Töreboda. Erika Kyrk Seger, Linda Linder och jag uppmärksammade genom våra föreläsningar att vår läroplan fyller 25 år i år. Jag ser att många kämpar på med att begripa hur den ska användas och det är där jag är med mitt fokus i väldigt många av de processer där jag är inblandad. Det är också där jag förankrar mycket av mitt skrivande. Inte för att läroplanen är förträfflig i sin helhet utan för att den är något vi alla måste förhålla oss till. Den ger visserligen utrymme för tolkningar, men kan faktiskt också feltolkas, vilket behöver sägas i tider när ”ingenting är fel” verkar ha blivit norm för att inte utveckla. Eller som en av mina uppdragsgivare uttryckte det – det finns inga krav eller måsten för barnen i förskolan, men för förskolan. Alla som arbetar i förskolan SKA faktiskt erbjuda barnen läroplanens möjligheter. Där kan ingen skapa sig något friutrymme. Samtidigt är begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet nödvändig för att bibehålla den goda hälsan hos alla oss som arbetar med förskola. Det är där jag lägger mitt fokus – i att utmana rektorer och pedagoger att inte ducka för uppdraget och ändå bibehålla god hälsa. Att brinna utan att brinna ut. Där är det oerhört meningsskapande för mig att vara med mitt arbete just nu.

Önskar er alla en fin försommartid.

/Martina L

Share

Lämna ett svar