PÅ GÅNG

Nu går det att boka mig för hösten 2019-våren 2020. Detta gör man genom att skicka ett mail till: info@martinalundstrom.se   

Under 2019 kommer jag huvudsakligen att arbeta på uppdrag av:

 

ÅRE KOMMUN

Processledning för att arbeta fram en pedagogisk helhetsidé för alla kommunens förskolor, tillsammans med verksamhetschef, förskolechefer, processledare och arbetslag, okt 2017-2020. Kontakta mig på info@martinalundstrom.se för mer information.

 

HELSINGSFORS UNIVERSITET

Handledare i HY+ implementeringssatsning ”Den nya småbarnspedagogiken 10 sp”.

 

ULLVIGÅRDENS FÖRSKOLEENHET, KÖPINGS KOMMUN

Handledare och utbildare i systematiskt kvalitetsarbete.

 

FÖRELÄSNINGAR

7/1 Föreläsning ”Systematiskt kvalitetsarbete med pedagogisk dokumentation”, Köping

31/1 Konferensföreläsning ”Förskoledagarna”, Älvsjö, Läs mer och anmäl dig här.

19/2 Kursföreläsning, Åbo Akademi. Läs mer och anmäl dig här.

4/3 Föreläsning ”Undervisning i praktiken”, Älvsbyn

25/3 Föreläsning ”Projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation”, Varberg

28/3 Föreläsning ”Undervisning i praktiken – om noggrannhetens och långsamhetens betydelse för utveckling och lärande”, Bjuv

3/4 Konferensföreläsning, Stockholm. Läs mer och anmäl dig här.

10/5 Konferensföreläsning, Tromsö. Läs mer och anmäl dig här.

15/5 Föreläsning ”Förskolechefens ledarskap”, Köping

17/6 Föreläsning ”Projekterande i praktiken – för demokrati och lärande”, Åre

9/8 Föreläsning ”Undervisning i praktiken”, Varberg

 

Handleder, föreläser, utbildar och inspirerar. För mer info och bokning kontakta mig på info@martinalundstrom.se

 

 

 

Share

Kommentera