OM MIG

För drygt 25 år sedan gjorde jag ett val som skulle förändra mitt liv för alltid. Det förstod jag inte då. Då var jag bara ute efter att skaffa mig ett jobb där jag kunde ha kul. Idag förstår jag att jag gav mig in i någonting avsevärt mer betydelsefullt och omvälvande än att bara ”ha kul på jobbet”. Att välja förskolan är att välja både nuet och framtiden; att göra varje dag betydelsefull men också att på sikt försöka göra världen till en bättre plats att leva på för alla.

De senaste tio åren har jag arbetat mot ett brett spektra av människor. Jag är involverad i det vardagliga arbetet ute på förskolorna, tillsammans med barn och pedagoger, jag handleder och utbildar pedagoger och chefer och jag har utbildat förskollärarstudenter. Det kunskapsfält jag är verksam inom innefattar självklart just det pedagogiska arbetet på förskolan, men framför allt innefattar det möten mellan människor. Det behöver inte enbart handla om de möten som sker på förskolan. Hur man möter människor och hur människor blir delar av varandras liv är ett kunskapsfält som täcker in fler och större arenor än så.

Större delen av mitt arbete handlar om att stötta pedagoger och förskolechefer i att tolka styrdokument och omsätta dem i praktiken. Men det innebär också det omvända, att teoretisera det praktiska arbetet på förskolan för att förankra arbetet med barnen i en vetenskaplig grund.

Förskolan är en av samhällets viktigaste arenor. Att fostra individer som har en tilltro till sin egen förmåga och sitt eget värde i det sammanhang man ingår utgör grunden för ett demokratiskt samhälle. Därför brinner jag för att utveckla en pedagogik som talar med barnens röst och leds av professionella pedagoger som använder sitt pedagogiska ledarskap till att främja barnens perspektiv.

Nu kan du anlita mig som föreläsare, handledare och/eller utvecklare i ditt sammanhang. Innehållet i mina föreläsningar är väl förankrat i styrdokumenten för förskolan och ligger därmed helt i linje med Skolverkets direktiv. Just nu hjälper jag många förskolor och förskolechefer med att utforma dokumentationsunderlag och systematisera sitt kvalitetsarbete.  Den vetenskapliga grunden är föränderlig, men många pedagoger ”fastnar” i de teoretiska perspektiv man får med sig under sina utbildningsår och behöver därför hjälp med att upptäcka aktuella teoretiska perspektiv och synsätt på barn, kunskap och lärande.

Share

Lämna ett svar