NÄTBASERAD FORTBILDNING

Min erfarenhet är att många arbetslag har svårt att komma på djupet i sin reflektion över dokumentationerna man gör. Reflektion och uppföljning är nyckeln till utveckling och lärande, men det är svårt att förändra tankemönster utan att få utbildning och stöd. I snart tio år har jag arbetat med att handleda arbetslag och grupper i detta, med varierande framgång. Så är det att ha med människor att göra. Man kan inte bara köra på, utan måste ständigt stanna upp och lyssna in hur det man uttryckte landade hos den andre för att utveckla och utvecklas. Den vägen har jag identifierat framgångsfaktorer och utvecklat min kommunikation med arbetslag, vilket lett till nya kunskaper hos både dem och mig. Men väldigt många organisationer har inte tillgång till en egen pedagogista eller verksamhetsutvecklare. Därför vill jag göra mina tjänster tillgängliga för fler.

Från och med i höst kommer jag att erbjuda arbetslag och nätverksgrupper nätbaserad fortbildning i reflektion över dokumentation, med fokus på undervisningsuppdraget kopplat till systematiskt kvalitetsarbete. Med utgångspunkt i egna och andras dokumentationer får deltagarna pröva olika dokumentations- och reflektionsverktyg samt fördjupa sig i teori.

Utgångspunkten är 1 + 4 + 1 sammankomster à 1,5 tim (max 3-4 deltagare), men detta kan anpassas efter era önskemål. Varje deltagare kommer mellan sammankomsterna att ha både praktiska och teoretiska uppgifter kopplade till sin praktik och arbetet med sin barngrupp:

Tillfälle 1: Introduktion och teori.

Tillfälle 2-5: Reflektion över dokumentationer med koppling till teori.

Tillfälle 6: Uppföljning.

Hör av er till mig om ni är intresserade, via: info@martinalundstrom.se

 

/Martina Lundström

 

Share

Lämna ett svar