STÖD FÖR FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP

Förskolan brottas med att alltför många medarbetare inte förstår eller vill ta sig an uppdraget och därför blir oprofessionella. Det leder till att likvärdigheten i kvalitet brister. Fler och fler chefsgrupper väljer nu att ta ett helhetsgrepp för att skapa en gemensam pedagogisk idé för att uppnå långsiktiga effektmål och ökad likvärdighet. Sedan ett drygt år samarbetar jag med Åre kommun kring detta och i höst har jag startat upp med ytterligare en kommuns chefsgrupp. Större delen av arbetet är nätbaserat vilket håller såväl kostnader som miljöbelastning nere. Idag har jag haft möte med den sistnämnda gruppen. Det är spännande att se hur tankar omvandlade till skrivna formuleringar växer fram. Successivt växer en mer och mer konkret målbild för förskolorna fram, vilken alla medarbetare så småningom ska bjudas in till att förhålla sig till. Varje helhetsidé blir unik för just det sammanhanget, eftersom var och ens röster blir hörda och tas i beaktande.

 

Det är svårt att vara chef i förskolan. Det kräver mod och uthållighet. Jag har samarbetat med hundratals och snart tusentals pedagoger i en mängd olika sammanhang. Utan ett tydligt ledarskap är det näst intill omöjligt att vara en 100% professionell pedagogista eller utvecklare. Man behöver ett ledarskap i ryggen som tydligt visar i vilken riktning man vill föra sin organisation. Där börjar förskolans utveckling.

Mina metoder är förankrade i teori och forskning kring organisationsutveckling och förändringsledarskap. Jag tillämpar systemiskt konstruktionisitiskt tillvägagångssätt, vilket innebär att vi tillsammans går igenom vissa givna steg men att processerna däremellan varierar utifrån den kommunikation som uppstår och de förutsättningar som råder. Är du/ni intresserade av ett samarbete, maila info@martinalundstrom.se

/Martina L

Share

Lämna ett svar