SKRÄDDARSYDDA FÖRELÄSNINGAR

En spännande aspekt på mitt arbete som föreläsare är att varje uppdrag är unikt. Även om jag har koncept jag utgår ifrån innehåller varje bokning en fråga eller vinkling som jag inte haft med innan, vilket gör att jag måste tänka några varv till kring innehåller; hur och vad jag presenterar. Idag arbetar jag med mitt koncept som handlar om systematiskt kvalitetsarbete med pedagogisk dokumentation inför en föreläsning i Nyköping på måndag. Fokus kommer ligga på barnens inflytande och medverkan i processen och rubrikerna jag kommer att använda mig av är följande:
– Systematiskt kvalitetsarbete vs pedagogisk dokumentation – om likheter och skillnader och hur man får dem att hänga ihop.
– Systematik och barnens perspektiv i dokumentationsarbetet
– Reflektionen som motor
– Systematiska analyser utifrån process som resultat (bl a skilln mellan syften och mål)
Utgångspunkten är boken ”Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet”, men allt eftersom vi stöter på nya dilemman i de förskolor där jag arbetar måste jag utveckla nya verktyg och tillvägagångssätt för att verksamheten och pedagogerna ska utvecklas. Det innebär att mina föreläsningar som utgår ifrån boken innehåller mer än det som finns med i boken. Välkommen att boka mig för heldags-, halvdags- eller kvällsföreläsning eller anmäl dig till någon av mina 2-dagarskurser på info@martinalundstrom.se

Share

Lämna ett svar