KURS: SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE MED PEDAGOGISK DOKUMENTATION

Nu är ett av koncepten för mina nya heldagskurser klart. Det blir en dag med föreläsning av mig om varje moment men också tid för reflektion. Följande moment kommer att ingå i kursen (med reservation för vissa ändringar):

  • Systematiskt kvalitetsarbete vs pedagogisk dokumentation – likheter och skillnader och hur får man ihop dem?
  • Process som resultat – om lärande pedagoger och målstyrt arbete med utrymme för barnens initiativ och inflytande
  • Kollektiv och individ – om hur man dokumenterar för att fånga såväl verksamhetens som individens utveckling och lärande utan att dokumentera ”ihjäl sig”
  • Hållbara analyser

Kursens innehåll kommer att utgå ifrån boken ”Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet” (Lärarförlaget, 2016). I varje kurs finns 10-20 platser (beroende på lokal). Datum fastställs när jag har fått in tillräckligt många intresseanmälningar för respektive kursort (Göteborg och Piteå). Kostnaden för en plats kommer att vara ca 3000:- exkl moms, beroende på vilka lokaler jag får tag på. I priset ingår frukost, lunch och eftermiddagsfika.

För intresseanmälan och frågor kontakta mig på: info@martinalundstrom.se

Share

Lämna ett svar