ATT VERKSTÄLLA BARNKONVENTIONEN

Den 1/1 blev Barnkonventionen lag i Sverige och nu pågår en massa aktiviteter runt om i landets kommuner för att verkställa detta. Redan för 2,5 år sedan kontaktades jag av verksamhetschefer och rektorer inom förskolorna i Åre kommun. Då togs första steget i den process vi nu är inne i och som handlar om att främja barns rättigheter. Målsättningen är att skapa likvärdiga förskolor och att verkställa barnkonventionen och de globala hållbarhetsmålen.  Nu går det att läsa mer om detta arbete på Åre kommuns hemsida:

https://are.se/aktuellt/57-puffar/4213-en-pedagogisk-helhetside-for-are-kommuns-forskolor-vart-satt-att-sta-upp-for-barnkonventionen?fbclid=IwAR3-P3LZ88iYWnp4BG7iY9aB35e_g91xczATTyI-6u5jfKOb1MdltmPFB-0N

/Martina L

Share

Lämna ett svar