SAMARBETE MED FÖRSKOLOR

Under perioden september 2016 till maj 2017 har jag haft förmånen att samarbeta med två förskolechefer och pedagoger från fem förskolor i Varbergs kommun. Uppdraget har gått ut på att utbilda och handleda i projektinriktat arbetssätt. Mellan mina träffar med arbetslagen har de läst avsnitt ur min bok, Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet (Lärarförlaget, 2016) samt boken Pedagogisk miljö i tanke och handling (Lärarförlaget, 2016) av Linda Linder m fl.

Upplägget har sett ut enligt följande:

September – Föreläsning Projektinriktat arbetssätt del 1 

November – 2 tim handledning/arbetslag

Januari – 2 tim handledning/arbetslag

Mars – Föreläsning Projektinriktat arbetssätt del 2

Maj – 2 tim handledning/arbetslag

Samarbetet har varit givande och jag ser fram emot en fortsättning under arbetsåret 2017/18. Är du/ni intresserade av något liknande; hör av dig/er till mig via info@martinalundstrom.se

/Martina L

Share

Lämna ett svar