NYA KONCEPT FÖR KURSER

Jag fortsätter att arbeta som pedagogista samt föreläsa men håller parallellt med det på att utveckla en del nya fortbildningskoncept, mer inriktade på processer och med min bok ”Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet” som utgiångspunkt. Just nu håller jag på att arbeta fram koncept för 1- och 2-dagarskurser inom områdena ”Från vision till verksamhetsidé med delaktiga pedagoger” samt ”Systematiskt kvalitetsarbete med pedagogisk dokumentation som grund”. Kurserna vänder sig till förskolechefer, förskollärare och utvecklingsgrupper i förskolan och kommer framför allt hållas i Piteå och Göteborg. Jag kommer i viss mån även ha möjlighet att hålla kurserna på andra platser om önskemål finns. Är du/ni intresserade? Hör av er till mig så berättar jag mer om upplägg, kostnad mm, info@martinalundstrom.se

/Martina L

Share

7 thoughts on “NYA KONCEPT FÖR KURSER

Lämna ett svar