BIBLIOTEKSTJÄNSTS RECENSION AV BOKEN ”DET SYNLIGA BARNET – BARNS PERSPEKTIV I KVALITETSARBETET” (LÄRARFÖRLAGET, 2016)

Bibliotekstjänst ger boken 4 av 5 i betyg. Här följer ett utdrag av recensionen:

”Det synliga barnet fyller ett behov i förskolan. Pedagogerna där efterlyser ofta konkret kunskap om och exempel på hur kvalitetsarbetet kan genomföras på ett sätt så att barnens inflytande och delaktighet stärks. Här får de svar på många frågor och en hel del användbara metoder.”

Ur BTJ-häftet nr 23, 2016. Lektör Maj-Britt Claesson

Share

One thought on “BIBLIOTEKSTJÄNSTS RECENSION AV BOKEN ”DET SYNLIGA BARNET – BARNS PERSPEKTIV I KVALITETSARBETET” (LÄRARFÖRLAGET, 2016)

  1. Hon beskriver det valdigt tydligt och bra och jag har kunnat anvanda mig av flera beskrivningar nar jag sjalv pratat om det systematiska kvalitetsarbetet ute pa forskolorna. I forordet skriver hon att bokens budskap ar hennes tankar om att forskolan forst och framst ar barnens plats, dar deras roster ska synas och horas anda ut till resten av samhallet.

Lämna ett svar