FORTBILDNINGSSATSNING I PROCESSFORM

Det är med stor entusiasm jag nu slutit avtal med två förskolechefer i en västsvensk kommun. Tillsammans kommer vi genomföra en fortbildningssatsning utifrån min bok ”Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet” från september 2016 till maj 2017. Fortbildningssatsningen kommer att ske i processform. Det blir en väl avvägd mix av föreläsningar med efterföljande gruppdiskussioner och regelbunden handledning i projektinriktat arbetssätt med pedagogisk dokumentation som grund för det systematiska kvalitetsarbetet. Alla pedagoger kommer att få ett eget exemplar av boken. Är du förskolechef och intresserad av att göra en liknande satsning går det bra att maila mig på info@martinalundstrom.se

/Martina Lundström

Share

Lämna ett svar