LEKTIONER I FÖRSKOLAN?

2010 trädde gällande skollag i kraft vilket bl a inneburit att vi som arbetar i förskolan behöver förhålla oss till nya begrepp. Ett av dessa begrepp är ”undervisning”. Undervisning definieras i Skollagen som ”målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utveckland av kunskaper och värden”  (1 kap §3)

Var och en av oss fyller begrepp med innebörd baserat på våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Många associerar begreppet ”undervisning” till skola och skolkontext. När vi som arbetar inom förskolan ska förhålla oss till ett begrepp som ”undervisning” gäller det därför att vi fyller det med förskolerelaterad innebörd, att vi gör begreppet till vårt och vardagligt och självklart i vårt sammanhang. Vad innebär ”undervisning” i en förskolekontext?

Ett begrepp som inte står inskrivet i Skollagen men som står i direkt relation till begreppet ”undervisning” är begreppet ”lektion”. Begreppet ”lektion” definieras som ”undervisningstimme” eller ”arbetspass” och hjälper oss att konkretisera hur själva undervisningen går till, vad man gör, hur man gör och varför man gör det. www.oxforddictionaries.com ger en definition av begreppet ”lesson” som för fram lärandet och att det är kopplat till barnens aktivitet; görande, upplevelse och erfarande. Denna definition för, enligt min uppfattning, begreppet lektion närmare förskolan och öppnar en dörr för oss i förskolan så att vi kan fylla det med förskolepedagogisk innebörd.

Fr o m 1 januari 2014 så arbetar jag på uppdrag av Lärartidningar Produktion AB med att bygga upp deras webbsida Lektionsbanken. Sidan vänder sig till aktiva pedagoger som vill dela med sig, inspirera och inspireras när det gäller att utveckla sin och andras undervisning. Under våren kommer vi att öppna den del av sajten som riktar sig till pedagoger i förskolan, men redan nu går det att skaffa sig en inloggning och börja skicka in material som man vill dela med sig av.

Adressen till sidan är www.lektionsbanken.se. Där skaffar du dig din egen konstnadsfria inloggning.

Adressen om du vill skicka in material är: info@martinalundstrom.se

Materialet ska ha en tydlig koppling till Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10. Skriv det utifrån följande struktur:

  • Syfte med ”lektionen” (Varför?) med koppling till lpfös riktlinjer. Det kan finnas både primära och sekundära syften med en aktivitet. T ex kan det primära syftet vara att barnen ska stimuleras i sin matematiska utveckling och det sekundära att barnens kommunikativa förmåga ska stimuleras och utmanas. Skriv gärna fram det.
  • Tillvägagångssätt (Hur?)
  • Koppling till lpfö-mål (Vad?)
  • Pedagogens reflektioner
  • Pedagogens namn, förskola och kommun

Varje tips som skickas in innan den 31/3, och som blir publicerat, belönas med en biobiljett (Obs! En biljett/publicerat bidrag).

lektionsbanken-logo

Hör av dig till mig om du har frågor.

/Martina L

 

Share

Martina L

One Comment

  1. Jag och en kollega har skrivit en bok (som ej är utgiven) i denna bok har vi beskrivit vår verksamhet och miljö utifrån läroplanen. Är det något som ni vill titta på?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *