LEKTIONER I FÖRSKOLAN?

2010 trädde gällande skollag i kraft vilket bl a inneburit att vi som arbetar i förskolan behöver förhålla oss till nya begrepp. Ett av dessa begrepp är ”undervisning”. Undervisning definieras i Skollagen som ”målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utveckland av kunskaper och värden” […]

Share

DIDAKTIKENS GRUNDER

Fr o m hösten 2014 kommer jag att erbjuda processutbildningar  i didaktikens grunder – för enskilda pedagoger, arbetslag, förskolor och/eller organisationer. Didaktik – eller läran om undervisning – är en kompetens som tillkommit i förskollärarens profession i o med att Skollagen trädde i kraft 2010. Därför är det något som väldigt många förskollärare med äldre utbildning […]

Share