DIDAKTIKENS GRUNDER

Fr o m hösten 2014 kommer jag att erbjuda processutbildningar  i didaktikens grunder – för enskilda pedagoger, arbetslag, förskolor och/eller organisationer.

Didaktik – eller läran om undervisning – är en kompetens som tillkommit i förskollärarens profession i o med att Skollagen trädde i kraft 2010. Därför är det något som väldigt många förskollärare med äldre utbildning behöver fortbildas i.

Utbildningen bygger på de didaktiska grundfrågorna: Vad? Hur? Varför? Deltagarna lär sig att konkretisera läroplanens mål och bedriva förskolepedagogisk undervisning samt att dokumentera detta i enlighet med kraven på systematiskt kvalitetsarbete.

För mer information, maila till: info@martinalundstrom.se

Share

Lämna ett svar