DET SYNLIGA BARNET – BARNS PERSPEKTIV I KVALITETSARBETET

”Att barnet inte är objekt för dokumentation och resultat utan att pedagogers ställningstaganden och förhållningssätt är det som är i fokus och som skapar förutsättningar för hur barn får möjlighet att utforska och vara nyfikna. En anda av barnrättskompetens! Jag får en liten känsla av Tove Janssons ”Det osynliga barnet” när jag läser. Ju mer fokus på pedagogernas förhållningssätt ju tydligare och synligare blir barnen.” Dessa ord från en av mina test-läsare fick mig att vilja byta titel på min bok. Tack vare att jag skriver för världens bästa förlag är nästan ingenting omöjligt. Bokens titel blir: ”Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet”.

Redan nu för jag samtal kring bokens innehåll på Lärarförlagets Facebook-sida, där redaktören skickar ut teasers ur boken under redigeringsarbetet. Just nu är det mitt exempel på hur man kan organisera tiden under dagar och veckor, för att stödja fördjupade lärprocesser hos såväl barn som pedagoger samt förbättra arbetsmiljön, som vi samtalar om. Välkommen att delta!

/Martina L

Share

Lämna ett svar