VAD ANVÄNDER NI?

Kravet på systematiskt kvalitetsarbete har bidragit till mycket tankeverksamhet inom förskolan. Nu börjar många organisationer komma in i processerna kring detta och jag vet att det har utarbetats mängder av olika dokument för planering, dokumentation, reflektion, uppföljning och utvärdering. I… Fortsätt läsa

Share

LEKTIONER I FÖRSKOLAN?

2010 trädde gällande skollag i kraft vilket bl a inneburit att vi som arbetar i förskolan behöver förhålla oss till nya begrepp. Ett av dessa begrepp är ”undervisning”. Undervisning definieras i Skollagen som ”målstyrda processer som under ledning av lärare… Fortsätt läsa

Share

BARNS INFLYTANDE I FÖRSKOLA OCH SKOLA – En angelägenhet för alla

I skollagen har barns inflytande fått ett helt eget kapitel. Kapitel 4 rör alla skolformer och har rubriken ”Kvalitet och inflytande”. När jag tar upp ämnet barns inflytande med pedagoger möts jag ofta med kommentarer som: ”Barn får bestämma alldeles… Fortsätt läsa

Share