FÖRSKOLEKLASSEN HERE I COME!

Jag sitter i skrivande stund och fördjupar mig i Skolverkets nypublicerade stödmaterial för förskoleklassen. Under 2015 kommer jag att möta förskoleklassen i fler sammanhang än tidigare, via kurser, föreläsningar, handledning och Lektionsbanken. Det är spännande, intressant och viktigt. Kanske en… Fortsätt läsa

Share

VÅREN 2014

Jag skriver 2014. Ett nytt år. Inte helt oskrivet, men fullt av möjligheter och spännande utmaningar. Det stora i år är väl att vi står inför ett riksdagsval med, i skrivande stund, helt oviss utgång. Under hösten har utbildningsfrågan seglat… Fortsätt läsa

Share

DIDAKTIKENS GRUNDER

Fr o m hösten 2014 kommer jag att erbjuda processutbildningar  i didaktikens grunder – för enskilda pedagoger, arbetslag, förskolor och/eller organisationer. Didaktik – eller läran om undervisning – är en kompetens som tillkommit i förskollärarens profession i o med att Skollagen… Fortsätt läsa

Share

HÖSTENS UPPDRAG

Höstterminen 2013 är nu fullbokad men det går jättebra att höra av sig med bokningar för vårterminen 2014 redan nu. I dagsläget är jag i huvudsak verksam i Norr- och Västerbotten, men fr o m 2014 kommer jag även att… Fortsätt läsa

Share

SEMESTERTID = FÖRBEDELSETID

  Det är semestertid även för mig nu i juli. Det innebär inte att det tänks färre tankar, men att de tankar som tänks får lite mer tid på sig att landa. För mig kommer årets semester innehålla en del… Fortsätt läsa

Share

KURSER I PEDAGOGISK DOKUMENTATION

Många står i startgroparna för att få sitt systematiska kvalitetsårshjul att snurra. Inför hösten så erbjuder jag nu kurser i pedagogisk dokumentation till er som leder utvecklingsprocesserna i era områden/enheter. Det finns färdiga koncept men ni har också möjlighet att… Fortsätt läsa

Share

VERKTYG FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

På fleras begäran erbjuder jag nu möjlighet att ta del av min egentillverkade verktygslåda när det gäller olika dokument som kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet – från målformulering till analys. Det går också att få dokument ”skräddarsydda” för att… Fortsätt läsa

Share