Fortbildning i pedagogisk dokumentation

Nu har det gått några år då fortbildningsinsatser för medarbetare inom förskolan varit min huvudsakliga syssla. Det är en fantastiskt möjlighet att få möta så många människor som man gör genom exempelvis stora föreläsningar. Förhoppningsvis väcks någon tanke hos någon som blir till ett frö som gror till något större som leder till en förbättring för barnen.

När jag kommer nära märker jag dock att det är väldigt många som fortsätter göra som man alltid har gjort och har svårt att bryta sina mönster. Kanske har jag inte varit tillräckligt tydlig i mina fortbildningar eller så saknas det stöd man behöver i sin praktik för att förstå hur man ska göra annorlunda. Ibland är det också så att man deltar i en föreläsning eller fortbildning som man själv inte förstår syftet med eller som inte ligger i linje med hur man vill jobba.

Min drivkraft med mitt arbete är att åstadkomma förändring i den riktning jag själv tror att barn och samhälle bäst behöver. Jag kommer därför under 2023 prioritera att erbjuda fortbildning i praktiknära processer och utgångspunkten kommer att vara i pedagogisk dokumentation, med allt vad det innebär (baserat på värden samt ställningstaganden kring teori och förskolans uppdrag). Jag vänder mig till rektorer/arbetslag i förskolan som har tagit ställning för pedagogisk dokumentation men behöver mer utbildning och vägledning i vad pedagogisk dokumentation är samt i den praktiska dokumentations- och reflektionsprocessen. Utgångspunkten är 4 digitala träffar à 3 timmar med uppgifter däremellan och där både rektor och pedagoger deltar vid träffarna. Idéerna och filosofin bakom pedagogisk dokumentation varvas med praktisk reflektion över era dokumentationer. Ni är en egen grupp med 3-6 personer per grupp från er organisation.

För intresseanmälan samt info om pris går det bra att kontakta mig via info@martinalundstrom.se

Vänligen Martina L

Share

Lämna ett svar