HJÄLP MED ATT ARBETA FRAM ER PEDAGOGISKA HELHETSIDÉ?

I höst har jag fått otroligt stort gensvar på de fortbildningar jag just nu satsar på att erbjuda. En fördjupningskurs är redan igång i Göteborg och kursen som startar i Stockholm i februari är redan fulltecknad. Jag hoppas kunna bredda dessa erbjudanden, både geografiskt och när det gäller upplägget. Det finns ett stort behov av mer förståelse kring teoretiska perspektiv och dess pedagogiska konsekvenser inom förskolan, för att skapa trygghet och arbetsro i kvalitetsarbetet. Det är där jag vill finnas för så många verksamheter som möjligt. En del kommer jag fortsätta möta genom föreläsningar och workshops, men helst av allt hoppas jag få möta er i process. Fördjupningskurserna är ett sätt. Ett annat är mer långsiktiga samarbeten där vi tar ett helhetsgrepp på organisationen. Jag håller i dagarna på att inleda ett treårigt samarbete med en kommun där de, med min hjälp, ska arbeta fram en pedagogiska helhetsidé för samtliga förskolor inom kommunen. Alla kommunens pedagoger i förskolan kommer involveras och göras delaktiga i arbetet. Det är en spännande resa som startat och jag kommer att berätta mer om den så småningom. Vi har redan tagit första steget där jag har identifierat övergripande behov och presenterat en del strategier och lösningar. Jag tror på helhetssatsningar och därför är det oerhört motiverande för mig att få den här typen av uppdrag.

Parallellt med detta ska vi alla hantera att vår läroplan är under revidering, men det innebär inte att vi inte ska ro båten under tiden. Det är fantastiskt spännande att vara en del av det som händer inom svensk förskola just nu och att få vara en del i att pedagoger, chefer, pedagogistor och andra utvecklare blir teoretiskt skarpare i sina ställningstaganden och analyser.

Hör gärna av er om ni är intresserade av att få stöd av mig i era processer.

/Martina L

Share

Lämna ett svar