STRUKTURERAT UNDERLAG FÖR REFLEKTION

Idag tillverkar jag uppföljnings-, analys- och utvärderingsfrågor som arbetslagen ska använda när de refl över sin dokumentation av 2012-13. Vi bygger just nu upp ett systematiskt kvalitetsarbete med pedagogisk dokumentation som grund. Dokumentationer från målrelaterat arbetet med barnen och strukturerad reflektion över dessa dokumentationer kommer att leda till dokumenterad utveckling av verksamheterna i Infjärdens förskoleområde.

/Martina L

Share

Lämna ett svar